Zásady ochrany osobních údajů

1 Úvod:

1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů cestovní kanceláří MI STUDIO S.C. v souvislosti s rezervací míst na 5denních zájezdech jinými cestovními kancelářemi.

2 Správce údajů:

2.1 Správcem osobních údajů je MI STUDIO S.C., NIP: 8992490766, REGON: 932956027, se sídlem na adrese ul. Orzechowa 45/12, 50-540 Wrocław, Dolnoslezské vojvodství.

3 typy osobních údajů:

3.1 Při rezervaci míst na zájezdech může cestovní kancelář shromažďovat následující typy osobních údajů:

  • Jméno zástupce cestovní kanceláře,
  • E-mailová adresa,
  • Kontaktní telefonní číslo,
  • Údaje o společnosti (DIČ, REGON, adresa sídla).

4 Účel a právní základ zpracování údajů:

4.1 Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění rezervace míst na 5denních zájezdech jinými cestovními kancelářemi.

4.2 Právním základem pro zpracování údajů je souhlas zástupce cestovní kanceláře a nezbytnost zpracování údajů pro plnění smlouvy.

5 Doba uchovávání údajů:

5.1 Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro dokončení rezervace a v souladu s platnými právními předpisy.

6 Sdílení osobních údajů:

6.1 Osobní údaje se neposkytují třetím stranám bez výslovného souhlasu zástupce cestovní kanceláře, pokud to není nezbytné pro dokončení rezervace.

7 Zabezpečení dat:

7.1 Turistická agentura MI STUDIO S.C. přijímá veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, včetně technických a organizačních záruk.

8 Práva subjektů údajů:

8.1 Subjekty údajů mají právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování svých údajů.

9 Kontakt:

9.1 Jakékoli dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů můžete směřovat na následující e-mailovou adresu: mistudio@mi-studio.com nebo na poštovní adresu turistické agentury MI STUDIO S.C..

10. Změny zásad ochrany osobních údajů:

10.1 MI STUDIO Tourist Agency S.C. si vyhrazuje právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů. Aktualizace budou zveřejněny na webových stránkách agentury.

Poslední aktualizace: [Datum aktualizace].

Příloha: Informační doložka pro cestovní kanceláře:

Tímto vás informujeme, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem rezervace míst na pětidenní zájezdy. Správcem údajů je MI STUDIO S.C. se sídlem na adrese Orzechowa 45/12, 50-540 Wrocław. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách turistické agentury MI STUDIO S.C.

cs_CZ