Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie:

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Agencję Turystyczną MI STUDIO S.C. w związku z rezerwacją miejsc w 5-dniowych wycieczkach przez inne biura podróży.

2. Administrator Danych:

2.1 Administratorem danych osobowych jest MI STUDIO S.C., NIP: 8992490766, REGON: 932956027, z siedzibą przy ul. Orzechowa 45/12, 50-540 Wrocław, województwo dolnośląskie.

3. Rodzaje Danych Osobowych:

3.1 W procesie rezerwacji miejsc w wycieczkach, Agencja Turystyczna może zbierać następujące rodzaje danych osobowych:

  • Imię i nazwisko przedstawiciela biura podróży,
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu kontaktowego,
  • Dane firmy (NIP, REGON, adres siedziby).

4. Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych:

4.1 Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia rezerwacji miejsc w 5-dniowych wycieczkach przez inne biura podróży.

4.2 Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda przedstawiciela biura podróży oraz konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy.

5. Okres Przechowywania Danych:

5.1 Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji rezerwacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Udostępnianie Danych Osobowych:

6.1 Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody przedstawiciela biura podróży, chyba że jest to konieczne do realizacji rezerwacji.

7. Bezpieczeństwo Danych:

7.1 Agencja Turystyczna MI STUDIO S.C. podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

8. Prawa Osób, których Dane Dotyczą:

8.1 Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Kontakt:

9.1 Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności można kierować na adres e-mail: mistudio@mi-studio.com lub na adres korespondencyjny Agencji Turystycznej MI STUDIO S.C.

10. Zmiany w Polityce Prywatności:

10.1 Agencja Turystyczna MI STUDIO S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacje będą publikowane na stronie internetowej Agencji.

Ostatnia aktualizacja: [Data aktualizacji]

Załącznik: Klauzula Informacyjna dla Biur Podróży:

Niniejszym informujemy, że dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji miejsc w 5-dniowych wycieczkach. Administratorem danych jest MI STUDIO S.C. z siedzibą przy ul. Orzechowa 45/12, 50-540 Wrocław. Więcej informacji w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Agencji Turystycznej MI STUDIO S.C.

pl_PL